ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 132
                                               

Ukraiņi

Ukraiņi ir austrumslāvu nācija, kas veido Ukrainas iedzīvotāju lielāko daļu. 37 miljoni ukraiņu dzīvo Ukrainā, kur veido vairāk nekā 75% iedzīvotāju. Krievijas Federācijā dzīvo 2.9 miljoni ukraiņu, bet Ziemeļamerikā 2.1 miljons ukraiņu. Daudz ukr ...

                                               

Zviedri

Zviedri ir viena no Eiropas nācijām, kas cēlusies no ģermāņiem un runā zviedru valodā, Zviedrijas pamatiedzīvotāji. Izveidojusies, Skandināvijas pussalā ienākot ziemeļģermāņu ciltīm. Ienākot šajās teritorijās, zviedru senči daļēji sajaucās ar som ...

                                               

1206. gada kauja pie Salaspils

1206. gada kauja pie Salaspils notika 1206. gada 4. jūnijā līvu mūra pilī uz Daugavas salas pie tagadējās Salaspils. Apvienotais Salas un Turaidas novadu līvu karaspēks Ako vadībā kopā ar sabiedrotajiem lietuviešiem sapulcējās Salas pilī un, pēc ...

                                               

1206. gada kauja pie Turaidas

Kauja pie Turaidas bija Livonijas krusta karu sākuma posma kauja, kas notika drīz pēc Salaspils kaujas 1206. gada vasarā. Lai atriebtos par Turaidas līvu piedalīšanos kaujās pret krustnešiem, bīskaps Alberts aicināja līvu seno pretinieku Zemgales ...

                                               

1206. gada Salaspils aplenkums

Salaspils aplenkums bija turpinājums 1206. gada Livonijas krusta karu sākuma posma karam starp krustnešiem un to sabiedrotajiem zemgaļiem pret Daugavmalas un Turaidas līviem. Līvu meslu kungs Polockas kņazs Vladimirs uzbruka krustnešu kontrolētaj ...

                                               

Aizkraukles pilskalns

Aizkraukles pilskalns ir sens Daugavas līvu pilskalns ar senpilsētu Daugavas labajā krastā uz tagadējā Skrīveru un Aizkraukles novadu robežas. Tas atrodas stratēģiski izdevīgā vietā starp diviem Daugavā ieplūstošiem strautiem, no kuriem lielāko s ...

                                               

Autines sacelšanās un kauja pie Satezeles

Autines sacelšanās bija Indriķa hronikā aprakstītā Tālavas letu un līvu sacelšanās pret Zobenbrāļu ordeni un bīskapu Albertu 1212. gada rudenī. Tās pamatā bija Zobenbrāļu ordeņa brāļu rīcība, kas pēc Letijas dalīšanas līguma nosacījumiem atņēma A ...

                                               

Viktors Bertholds

Viktors Bertholds bija lībietis, kas nereti plašsaziņas līdzekļos nosaukts par pēdējo lībiešu kā dzimtās valodas runātāju. 2009. gada martā igauņu laikraksts "Eesti Päevaleht" par viņa nāvi ziņoja, ka miris pēdējais viņa paaudzes cilvēks, kuram l ...

                                               

Pēteris Dambergs

Pēteris Dambergs dzimis Sīkragā, zvejnieku Kārļa un Kristīnes Dambergu ģimenē. Pirmā pasaules kara gadus viņš pavada dažādās Igaunijas vietās Kuresārē, Hāpsalu un Tallinā, kur apgūst arī igauņu valodu. 1925. gada rudenī pabeidz Dundagas pamatskol ...

                                               

Valts Ernštreits

Valts Ernštreits ir līvu valodnieks, tulks un dzejnieks. Lībiešu kultūras centra vadītājs, viens no portāla livones.lv veidotājiem.

                                               

Līvu karogs

Līvu karogs ir līvu tautas nacionālais simbols. Zilā krāsa simbolizē jūru - līvu tautas dzīves pamatu. Baltā krāsa simbolizē liedaga smiltis, ko zvejnieks redz no laivas jūrā. Zaļā krāsa ir mežs, kas redzams aiz liedaga. Karogs iesvētīts un pirmo ...

                                               

Līvu tautas himna

Min izāmō ir līvu tautas himna. Teksta autors, dzejnieks un pazīstams līvu kultūras darbinieks, Kārlis Stalte. Dzejolis sarakstīts, gatavojoties Līvu karoga atklāšanas svētkiem 1923. gada 18. novembrī Mazirbē. Melodijas autors ir vācietis Frīdrih ...

                                               

Kārlis Princis

Kārlis Aleksandrs Princis bija latviešu biologs, entomologs, Latvijas Universitātes docents. Rīgas Dabas muzeja direktors. Viens no 1944. gada 17. marta Latvijas Centrālās padomes memoranda parakstītājiem.

                                               

Grinberga lieta

Grinberga lieta - 2005. gada 29. decembrī ierosināts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 318. panta 2.daļas un 298. panta 2.daļas par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu pret Aivaru Lembergu, kurš ierobežojis valdības ieceltajam pārstāvim Oj ...

                                               

Lavents pret Latviju

Lavents pret Latviju bija lieta Eiropas Cilvēktiesību tiesā par Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas pārkāpumiem bijušā baņķiera, bankas "Baltija" uzraudzības padomes priekšsēdētāja Aleksandra Laventa lietā Latvijā, iz ...

                                               

Raihmans pret Latviju

Iesnieguma autors ir dzimis 1959. g., viņa vārds un uzvārds padomju laika dokumentos tika ierakstīti kā "Леонид Райхман". 1998. g. viņš ir saņēmis Latvijas nepilsoņa pasi, kurā viņa vārds tika ierakstīts kā "Leonīds Raihmans". 2004. g. viņš vērsā ...

                                               

Vislatvijas vecāku sapulce

Vislatvijas vecāku sapulce bija Latvijā organizēta akcija ar mērķi izteikt protestu pret izglītības krievu valodā samazināšanu Latvijas skolu reformas gaitā. To organizēja Krievu skolu aizstāvības štābs, Latvijas Krievu savienība, cilvēktiesību a ...

                                               

Latvijas īpaši aizsargājamo sugu saraksts

Latvijas īpaši aizsargājamo sugu saraksts, pilnā nosaukumā Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu ir Latvijas Ministru kabineta noteikumi Nr.396, kas izdoti Rīgā 2000. gada 14. novembrī. N ...

                                               

Psihotropo vielu tiesiskais regulējums Latvijā

Galvenais likums, kas tiesiski regulē narkotiskās un psihotropās vielas Latvijā ir Krimināllikums. Tā 2. pielikums uzskaita kontrolētās substances, iedalot tās 3 sarakstos, ar papildus 4. sarakstu, kur iekļauti prekursori un reaģenti, kas var tik ...

                                               

Satversmes komentāri

Satversmes zinātniskie komentāri ir pētījums, kurā tiesībzinātnieki un praktiķi izskaidroja lakoniskos Latvijas Republikas Satversmes pantus, aplūkojot to vēsturisko izcelsmi, mūsdienu izpratni un pielietojumu. Pētījums ir kolektīvs tiesībzinātni ...

                                               

Aglonas novada ciemu uzskaitījums

Šajā uzskatījumā apkopoti Aglonas novada ciemi pēc Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras datubāzes. Aglonas novads sastāv no Aglonas, Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastiem. Pēc LĢIA datiem novada teritorijā atrodas 221 ciemi. Šķeltova ...

                                               

Aizputes novada ciemu uzskaitījums

Šajā uzskatījumā apkopoti Aizputes novada ciemi pēc Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras datubāzes. Aizputes novads sastāv no Aizputes, Cīravas, Kalvenes, Kazdangas un Lažas pagastiem un Aizputes pilsētas. Novada centrs atrodas Aizputes p ...

                                               

Aknīstes novada ciemu uzskaitījums

Šajā uzskatījumā apkopoti Aknīstes novada ciemi pēc Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras datubāzes. Aknītes novads sastāv no Aknīstes, Asares, Gārsenes pagastiem un Aknīstes pilsētas. Pēc LĢIA datiem novada teritorijā atrodas 46 ciemi. Gā ...

                                               

Alsungas novada ciemu uzskaitījums

Šajā uzskatījumā apkopoti Alsungas novada ciemi pēc Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras datubāzes. Alsungas novadā atrodas 9 ciemi. Uzskatījumā attēloti tikai tie ciemi, kas pašlaik pastāv vai ir daļēji izzuduši.

                                               

Alūksnes novada ciemu uzskaitījums

Šajā uzskatījumā apkopoti Alūksnes novada ciemi pēc Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras datubāzes. Alūksnes novads sastāv no Alsviķu, Annas, Ilzenes, Jaunalūksnes, Jaunannas, Jaunlaicenes, Kalncempju, Liepnas, Malienas, Mālupes, Mārkalne ...

                                               

Amatas novada ciemu uzskaitījums

Šajā uzskatījumā apkopoti Amatas novada ciemi pēc Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras datubāzes. Amatas novads sastāv no Amatas pagasta, Drabešu, Nītaures, Skujenes un Zaubes pagastiem. Pēc LĢIA datiem Amatas novada teritorijā atrodas 46 ...

                                               

Auces novada ciemu uzskaitījums

Šajā uzskatījumā apkopoti Auces novada ciemi pēc Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras datubāzes. Auces novads sastāv no Bēnes, Īles, Lielauces, Ukru, Vecauces, Vītiņu pagastiem un Auces pilsētas. Pēc LĢIA datiem Auces novada teritorijā at ...

                                               

Babītes novada ciemu uzskaitījums

Šajā uzskatījumā apkopoti Babītes novada ciemi pēc Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras datubāzes. Babītes novads sastāv no Babītes un Salas pagastiem. Pēc LĢIA datiem Babītes novada teritorijā atrodas 32 ciemi. Babītes pagastā atrodas 21 ...

                                               

Baldones novada ciemu uzskaitījums

Šajā uzskatījumā apkopoti Baldones novada ciemi pēc Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras datubāzes. Baldones novads sastāv no Baldones pagasta un Baldones pilsētas. Baldones novadā atrodas 13 ciemi. Uzskatījumā attēloti tikai tie ciemi, k ...

                                               

Balvu novada ciemu uzskaitījums

Šajā uzskatījumā apkopoti Balvu novada ciemi pēc Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras datubāzes. Balvu novads sastāv no Balvu, Bērkalnes, Bērzpils, Briežuciema, Krišjāņu, Kubulu, Lazdulejas, Tilžas, Vectilžas, Vīksnas pagastiem un Balvu p ...

                                               

Bauskas novada ciemu uzskaitījums

Šajā uzskatījumā apkopoti Bauskas novada ciemi pēc Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras datubāzes. Bauskas novads sastāv no Brunavas, Ceraukstes, Codes, Dāviņu, Gailīšu, Īslīces, Mežotnes, Vecsaules pagastiem un Bauskas pilsēta. Pēc LĢIA ...

                                               

Beverīnas novada ciemu uzskaitījums

Šajā uzskatījumā apkopoti Beverīnas novada ciemi pēc Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras datubāzes. Beverīnas novads sastāv no Brenguļu, Kauguru un Trikātas pagastiem. Pēc LĢIA datiem Beverīnas novada teritorijā atrodas 29 ciemi. Kauguru ...

                                               

Burtnieku novada ciemu uzskaitījums

Šajā uzskatījumā apkopoti Burtnieku novada ciemi pēc Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras datubāzes. Burtnieku novads sastāv no Burtnieku, Ēveles, Matīšu, Rencēnu, Valmieras un Vecates pagastiem. Pēc LĢIA datiem Burtnieku novada teritorij ...

                                               

Carnikavas novada ciemu uzskaitījums

Šajā uzskatījumā apkopoti Carnikavas novada ciemi pēc Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras datubāzes. Carnikavas novadā atrodas 11 ciemi. Uzskatījumā attēloti tikai tie ciemi, kas pašlaik pastāv vai ir daļēji izzuduši.

                                               

Ciblas novada ciemu uzskaitījums

Šajā uzskatījumā apkopoti Ciblas novada ciemi pēc Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras datubāzes. Ciblas novads sastāv no Blontu, Ciblas, Līdumnieku, Pušmucovas un Zvirgzdenes pagastiem. Pēc LĢIA datiem Ciblas novada teritorijā atrodas 16 ...

                                               

Dagdas novada ciemu uzskaitījums

Šajā uzskatījumā apkopoti Dagdas novada ciemi pēc Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras datubāzes. Dagdas novads sastāv noApaļi Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, Bērziņu, Dagdas, Ezernieku, Konstantinovas, Ķepovas, Svariņu, Šķaunes pagastiem un ...

                                               

Daugavpils novada ciemu uzskaitījums

Šajā uzskatījumā apkopoti Daugavpils novada ciemi pēc Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras datubāzes. Daugavpils novads sastāv no Ambeļu, Biķernieku, Demenes, Dubnas, Kalkūnes, Kalupes, Laucesas, Līksnas, Maļinovas, Medumu, Naujenes, Nīcg ...

                                               

Dobeles novada ciemu uzskaitījums

Šajā uzskatījumā apkopoti Dobeles novada ciemi pēc Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras datubāzes. Dobeles novads sastāv no Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules, Zebrenes pagastiem un Dobeles p ...

                                               

Dundagas novada ciemu uzskaitījums

Šajā uzskatījumā apkopoti Dundagas novada ciemi pēc Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras datubāzes. Dundagas novads sastāv no Dundagas un Kolkas pagastiem. Dundagas novadā kopā atrodas 47 ciemi. Dundagas pagastā atrodas 39 ciemi. Kolkas p ...

                                               

Engures novada ciemu uzskaitījums

Šajā uzskatījumā apkopoti Engures novada ciemi pēc Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras datubāzes. Engures novads sastāv no Engures, Lapmežciema un Smārdes pagastiem. Pēc LĢIA datiem Engures novada teritorijā atrodas 27 ciemi. Engures pag ...

                                               

Grobiņas novada ciemu uzskaitījums

Šajā uzskatījumā apkopoti Grobiņas novada ciemi pēc Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras datubāzes. Grobiņas novads sastāv no Bārtas, Gaviezes, Grobiņas, Medzes pagastiem un Grobiņas pilsētas. Grobiņas novadā kopā atrodas 35 ciemi. Bārtas ...

                                               

Gulbenes novada ciemu uzskaitījums

Šajā uzskatījumā apkopoti Gulbenes novada ciemi pēc Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras datubāzes. Gulbenes novads sastāv no Beļavas, Daukstu, Druvienas, Galgauskas, Jaungulbenes, Lejasciema, Litenes, Lizuma, Līgo, Rankas, Stāmerienas, S ...

                                               

Ikšķiles novada ciemu uzskaitījums

Šajā uzskatījumā apkopoti Ikšķiles novada ciemi pēc Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras datubāzes. Ikšķiles novads sastāv no Tīnūžu pagasta un Ikšķiles pilsētas. Ikšķiles novadā atrodas 14 ciemi. Uzskatījumā attēloti tikai tie ciemi, kas ...

                                               

Ilūkstes novada ciemu uzskaitījums

Šajā uzskatījumā apkopoti Ilūkstes novada ciemi pēc Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras datubāzes. Ilūkstes novads sastāv no Bebrenes, Dvietes, Eglaines, Pilskalnes, Prodes, Šēderes pagastiem, kā arī Ilūkstes un Subates pilsētām. Ilūkste ...

                                               

Inčukalna novada ciemu uzskaitījums

Šajā uzskatījumā apkopoti Inčukalna novada ciemi pēc Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras datubāzes. Inčukalna novads sastāv no Inčukalna pagasta un Vangažu pilsētas. Inčukalna pagastā atrodas 9 ciemi. Uzskatījumā attēloti tikai tie ciemi ...

                                               

Jaunjelgavas novada ciemu uzskaitījums

Šajā uzskatījumā apkopoti Jaunjelgavas novada ciemi pēc Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras datubāzes. Jaunjelgavas novads sastāv no Daudzeses, Jaunjelgavas, Seces, Sērenes, Staburaga, Sunākstes pagastiem un Jaunjelgavas pilsētas. Jaunje ...

                                               

Jaunpiebalgas novada ciemu uzskaitījums

Šajā uzskatījumā apkopoti Jaunpiebalgas novada ciemi pēc Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras datubāzes. Jaunpiebalgas novads sastāv no Jaunpiebalgas un Zosēnu pagastiem. Pēc LĢIA datiem Jaunpiebalgas novada teritorijā atrodas 44 ciemi. J ...

                                               

Jēkabpils novada ciemu uzskaitījums

Šajā uzskatījumā apkopoti Jēkabpils novada ciemi pēc Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras datubāzes. Jēkabpils novads sastāv no Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Kalna, Leimaņu, Rubenes un Zasas pagastiem. Pēc LĢIA datiem novada teritorijā atroda ...

                                               

Jelgavas novada ciemu uzskaitījums

Šajā uzskatījumā apkopoti Jelgavas novada ciemi pēc Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras datubāzes. Jelgavas novads sastāv no Elejas, Glūdas, Jaunsvirlaukas, Kalnciema, Lielplatones, Līvbērzes, Platones, Sesavas, Svētes, Valgundes, Vilces ...

                                               

Kandavas novada ciemu uzskaitījums

Šajā uzskatījumā apkopoti Kandavas novada ciemi pēc Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras datubāzes. Kandavas novads sastāv no Cēres, Kandavas, Matkules, Vānes, Zantes, Zemītes pagastiem un Kandavas pilsētas. Pēc LĢIA datiem Kandavas novad ...